Tags

AR

Backpropagation

Batch

Binary-classifier

Classification

Classification

Clustering

Convex

Bài 18: Duality 02 Apr 2017

Decision

DeepLearning

Dimensionality-reduction

Dimensionality-reduction

Feature-engineering

Feature-extraction

GD

General

Iris

KNN

Keras

Kmeans

Linear-models

MNIST

Matrix-decomposition

Multi-class

Multi-layer

Neural-nets

Numpy

Online-learning

Optimization

Bài 18: Duality 02 Apr 2017

Overfitting

Bài 15: Overfitting 04 Mar 2017

Probability

Quick-Notes

Quick Notes 1 22 Jun 2017

Recommendation-systems

Recommendation-systems

Regression

Supervised-learning


Nếu có câu hỏi, Bạn có thể để lại comment bên dưới hoặc trên Forum để nhận được câu trả lời sớm hơn.
Bạn đọc có thể ủng hộ blog qua 'Buy me a cofee' ở góc trên bên trái của blog.
Tôi vừa hoàn thành cuốn ebook 'Machine Learning cơ bản', bạn có thể đặt sách tại đây. Cảm ơn bạn.